info@domakinstvo.bg

Декларация за защита на личните данни

1. САМОЛИЧНОСТ И ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА АДМИНИСТРАТОРА

Администратор на Вашите лични данни е фирма Еxclusive essential export s.r.o. , със седалище V jámě 1371/8, 110 00 Praha – Nové Město, идентификационен номер: 24148466, записан в търговския регистър в Прага, отделение C, вмъкване 183099 (по-нататък само „администратор“).

Контактните данни на администратора са следните: адрес за доставка Sokolská 1555/19, Praha 2, 12000, адрес на електронна поща info@xpodaraci.bg, телефон 7+359 2 4486365

Администраторът не е посочил пълномощник упълномощено лице за защита на личните данни.

2. ЗАКОННО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Причината за законното обработване на Вашите персонални данни е фактът, че това обработване е необходимо за изпълнение на договора между Вас и администратора или за изпълнение на мерки от страна на администратора преди сключването на такъв договор в смисъла на чл. 6 параграф. 1. буква б) от Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (наричано по-нататък само „регламент“).

3. ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Използването на Вашите лични данни е изпълнение на договор между купувач и администратор или изпълнение на мерки от страна на администратора преди сключването на такъв договор, или предоставяне на услуга във ВИП бонусова програма. Администраторът обработва личните данни на клиентите без тяхното съгласие за целите на изпълнението на техните поръчки, сключването на договора, изпращането на стоки и възможните решения при тяхната рекламация, тъй като тези лични данни са необходими за администратора при изпълнение на задълженията му по договора. За целите, посочени в предходния параграф, администраторът обработва личните данни на клиентите, представящи името му, фамилия, адрес, адрес за фактуриране и адрес за доставка, имейл адрес, телефон, IP адрес и „бисквитки“. Тези лични данни се обработват единствено за целите на изпълнението на горепосочените договорни задължения, както и за защитата на правата, произтичащи от законодателството и законно защитените интереси на администратора. От страна на администратора не става дума за автоматично индивидуално решение в смисъла на чл. 22 от Регламента.

Тези данни също така се използват за подобряване на потребителския комфорт при пазаруване, усъвършенстване и добавяне на нови функции, предоставяне на удобен преглед на Вашите поръчки, достъп до поръчания продукт според Вашите нужди, например за по-лесни рекламации. Уведомяване за достъпност и съхранение на складовите наличности и техните преференциални цени, които са свързани с Вашите предишни покупки и Вашите интереси. Данните се използват за подобряване на нашите услуги, подкрепа на нашите клиенти, оценка на нашите търговски дейности, така че да можем да взимаме правилни решения в рамките на нашите бизнес дейности. Всичко това правим заради нашия легитимен ,от гледна точка на свободата на предприемачество, интерес и заради необходимостта от подобряване на предоставянето на услуги за успех в икономическата конкуренция. За да осигурим достатъчна защита на вашите права и интереси, за подобряване ние използваме личните данни в анонимна форма.

Тези данни се използват за комуникация с Вас и индивидуално приспособяване към Вашите изисквания. Нататък се опитваме да Ви помогнем, ако забравите да завършите поръчката си и в кошницата Ви останат продукти, така че да можете да получите успешно желаните от Вас стоки или да установите актуалното състояние на вашата заявка или рекламация. Вашите данни се обработват въз основа на обоснован интерес, посочен в тази точка.

Вашите лични данни се обработват въз основа на обоснован интерес, както и в случай на търговски съобщения, които се основават на Вашите предишни покупки, регистрация или заявка за предоставяне на услуга. Свързани с подобни продукти, които сте купили или поискали. Тези търговски съобщения винаги можете да отхвърляте чрез връзката за отписване, която се съдържа в всеки такъв имейл. Или можете да се свържете директно с нашия клиентски център. Ако се отпишете от тези търговски съобщения, вашият имейл вече няма да бъде използван.

Винаги имате право да възразите срещу обработката на лични данни чрез контактите, намиращи се в края на този документ.

4. ПЕРИОД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БЕЗОПАСНОСТ

Достъпът до личните данни на клиентите се извършва от администратора и неговите служители, които са добре обучени и запознати с правилата за защита на личните данни. Администраторът обработва личните данни на клиентите, които доброволно са му предоставени във връзка с изпълнението на договорите по техните поръчки, както и данни от обществено достъпни регистри. Личните данни на клиентите ще бъдат съхранявани само за период, за който съществува основание за тяхното съхранение и след като е разрешено или изискано от действащите законови разпоредби в Чешка република. Това означава, че тези лични данни ще бъдат съхранявани минимум по време на всяка договорна връзка с администратора и още 4 години след изтичане на договорното правоотношение, в случай на спорове, произтичащи от изпълнение по съответнте клиентски поръчки или друг правен аргумент. Клиентът има право да знае какви лични данни, свързани с неговата поръчка на стоки в електронния магазин, са обработвани, да изискват копие на тези данни и право на преносимост на избрани данни. Освен това има право да поиска неправилните лични данни да бъдат коригирани и, в определени случаи, да поиска изтриване на лични данни (ако обаче тези лични данни не са необходими за горепосочения пълномощник). Личните данни на клиентите са под постоянен физически, електронен и процесуален контрол, осигуряващи подходяща защита на обработката на лични данни срещу неоправомощен достъп или пренасяне, срещу тяхното загубване или унищожаване. За целите на архивирането, произтичащи от съответните закони, тези данни за поръчки могат да бъдат съхранявани за период от 10 години, например на финансови документи, издадени от фирмата.

5. СЛЕДВАЩИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администраторът предоставя лични данни на органите за надзор и на други държавни органи, ако това задължение е определено с действащ законодателен акт. При обработването на личните данни на клиентите трето лице може да бъде упълномощено от администратора, т.е. обработчик на лични данни, въз основа на съответен договор , който поражда задължение за същото ниво на защита на личните данни, както това предоставено от администратора. Личните данни могат да се предават и на доставчиците, които осигуряват за администратора услуги, могат да бъдат предавани на сестерни дружества и преработватели въз основа на изпълнение на договор за покупки или услуги, куриерски фирми въз основа на доставка на продукти или услуги, въз основа на договор, включително оттегляне от договора, на други страни занимаващи се със за оценка на посещаемостта и ефективността на реклами или пряк маркетинг, юридически представители, съдилища за целите на изпълнението или сключването на всякакви договори. Клиентът има правото да правото да прави коментари и възражения в областта на обработката на лични данни, както до администратора, така и до органите за защита на личните данни. Нашият обоснован интерес е и да оценим удовлетворението на нашите клиенти, за да можем да реагираме и да подобрим недостатъците си и да предоставим на нашите клиенти максимално обслужване и съдействие. За тази цел използваме въпросник на Heureka.cz и можем да изпратим вашите имейли и закупени продукти само и единствено с цел да разгледаме и оценим удовлетворението от Вашата покупка. Ако не сте съгласни с предаването на поръчката, не я изпращайте и изберете алтернативна опция за покупка от нас, например по телефона или лично в магазина..

6. ПРАВА НА ОБЕКТА НА ДАННИТЕ

В съответствие с условията, определени в регламента имате право да изисквате от администратора достъп до личните Ви данни, правото на коригиране или заличаване на лични данни или да ограничите тяхната обработка, правото на възражение срещу обработването на личните ви данни и правото на преносимост на личните Ви данни.

Ако смятате, че обработката на личните ви данни е била нарушена или ако наредбата е нарушена, имате право да подадете жалба до надзорния орган.

Нямате задължение да предоставяте личните си данни. Предоставянето на Вашите лични данни е необходимо условие за сключване на договора и без да предоставите личните си данни не е възможно да се сключи договора или да се изпълни от администратора..

Уеб страница и използване на „бисквитки“

„Бисквитки“-те ,които използваме на нашите уеб страници се делят на два типа. Краткотрайните т.нар. „session cookie“ се изтриват веднага, след като напуснете нашата страница, постоянните т.нар. „persistent cookie“, остават запаметени във Вашето устройство много по-дълго или докато не го отстраните ръчно (периода за съхранение на „бисквитки“-те във Вашето устройство зависи от самите настройки на „бисквитки“-те и настройките на Вашия браузър ).

„Бисквитки“-те също могат да бъдат класифицирани според тяхната функционалност на аналитични, които ни помагат да подобрим потребителския комфорт на нашия уеб сайт, разбирайки как потребителите го използват, конверсни, които ни позволяват да анализираме ефективността на различни канали за продажба, tracking (проследяващи), които в комбинация с конверсните помагат нализ на работата на различни канали за продажба, ремаркетинг, които ние използваме за персонализиране на съдържанието и целта на рекламите си, есенциални, които са важни за основната функционалност на уеб страницата.

Възможност за отказ от „бисквитки“

Настройките за използване на „бисквитки“ са част от Вашия интернет браузър. Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ автоматично по подразбиране. Чрез Вашият интернет браузър можете да откажете или ограничите „бисквитки“-те на типове, каквито си изберете.

Можете да намерите информация за браузърите и как да зададете предпочитанията за „бисквитки“ на следните уебсайтове или в друга документация в интернет браузърите

Chrome
Firefox
Internet-Explorer
Android
Iphone a Ipad

Ефективен източник на информация за управление на „бисквитки“ можете да намерите на тази страница http://www.youronlinechoices.com/

sticky01

БЕЗПРОБЛЕМНА РЕКЛАМАЦИЯ

Обадете ни се и ще
решим рекламацията Ви
за да сте удовлетворени

Повече информация
sticky02

Гарантирано връщане

до 60 дни без
посочване на причина

Повече информация
За да функционира правилно нашият уеб използва „бисквитки“ (cookies) , продължавайки с разглеждането се съгласявате с използването им. Повече информация за настройки тук.